05.05.2019 - 13.10.2019

Velkommen til Ti på Topp Steinkjer 2019

Bli med!

50007

Registrerte turer

2840

Registrerte deltakere

18

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 7 - Oftenåsen 11878
2 9 - Riisstrokka 11014
3 5 - Gløshaugen 7091
4 2 - Geilvollhalla 5990
5 6 - Våttåhaugen 3468

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1 - Steinfjellet 2392
2 - Geilvollhalla 5990
3 - Follaheia 2029
4 - Gilten 1532
5 - Gløshaugen 7091
6 - Våttåhaugen 3468
7 - Oftenåsen 325 m 11878
8 - Guttormen 492 m 3002
9 - Riisstrokka 11014
10 - Bruna 1615